Meny

JONATHAN – EN AV CARLSBERGS SUPER ZERO HEROES

På Carlsberg Sverige är det många som arbetar med hållbarhet. En av dem är Jonathan Hedenbergh som arbetar som projektledare inom Förpackning i Innovationsteamet på Marknadsavdelningen, där han bland annat driver hållbara förpackningsprojekt.

Hur arbetar du med hållbarhetsagendan på Carlsberg Sverige?

Jag arbetar främst med Together Towards ZERO and Beyond-agendan genom innovationsprojekt inom förpackning som är kopplade till hållbarhetsinitiativ. Jag är även med i olika typer av förpackningsforum, både på Carlsberg Sverige, men också globalt där vi delar lärdomar marknader emellan.

Vilka hållbara förpackningsprojekt har du arbetat med och vilka är på gång framåt?

Jag har bland annat arbetat med olika projekt för att vi ska få en mer hållbar plastanvändning. Exempel på sådana projekt är de som vi driver inom Carlsberg Sveriges Plastlöfte, som att införa 100 % återvunnen shrinkfilm runt multipack för burk och PET, och att öka andelen återvunnet material i våra PET-flaskor. Framåt kommer jag bland annat att vara involverad i projektet för att introducera en kork som hänger kvar när man öppnar en PET-flaska som är ett nytt krav inom EU från och med sommaren 2024.

Varför är det viktigt för Carlsberg att arbeta för en mer cirkulär och hållbar affär?

Jag ser det som självklart för oss att vi tar vårt ansvar som stor global aktör inom dryckesbranschen. Det finns mycket att göra som producerande företag, och kan vi med en bra strategi inom hållbarhet inspirera andra företag, stora som små, att arbeta mer åt det hållet, så kan vi göra skillnad. Jag tycker även att det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att erbjuda konsumenterna möjligheten att göra mer hållbara val.

Vad tycker du Carlsberg gör bra?

Jag tycker att vi har ett bra hållbarhetsteam med högt engagemang från kollegor för våra hållbarhetsinitiativ. Vi har gjort stora framsteg bland annat för att skapa en mer hållbar produktion. Vi har även gjort ett otroligt arbete inom alkoholfritt.

Hur tycker du att Carlsberg kan bli ännu bättre?

Jag anser att vi kan bli bättre på att väga in hållbarhet ännu mer när vi lanserar nya produkter. Bara genom att se över valet av primärförpackning för ett innovationsprojekt kan vi göra mycket. Jag tycker även vi kan bli bättre på att kommunicera saker som vi gör som är bra och försöka utbilda våra konsumenter att göra ännu mer hållbara val.