Meny
Hops_carlsberg_MG_4798.jpg

Bryggeriet i Falkenberg

Här tillverkar vi våra drycker

Våra råvaror

Våra råvaror

För att brygga öl behövs fyra råvaror: vatten, humle, malt och jäst. Vatten tar vi från egna källor. Malt, som tillverkas av korn, köps in både i Sverige och via Danmark. Vi har en helt separat hantering av ekologisk malt för våra ekologiska öl.  Humlen importeras främst från Hallertau i Bayern och jästen är Carlsbergs egen.

Brygghuset

Brygghuset

I vårt brygghus utvinns det extrakt som finns i malten. Krossad malt och maltskrot blandas med vatten till mäsk i en mäskpanna. Temperaturen kontrolleras noga under mäskningen. Därefter silas maltresterna bort i ett silkar. Resultatet blir en vört som sedan kokas med humle. En brygd tar cirka åtta timmar och ger 60 000 liter vört. Totalproduktionen uppgår till tolv brygder per dygn. På bilden ser ni våra kopparpannor från vårt småskaliga experiment- och utvecklingsbryggeri Backyard Brewery.

Jäskällaren

Jäskällaren

Jäskällaren består av 32 tankar, som vardera rymmer 230 000 liter. Den heta vörten kyls på väg ned till jäskällaren. Luft tillförs för att jästen ska kunna arbeta optimalt. Huvudjäsningen sker vid 11-15 °C och tar cirka en vecka. Alla system är slutna för att så kallad vildjäst och bakterier inte ska kunna nå vörten. När jästen omvandlat allt förjäsbart extrakt till kolsyra och alkohol kan jästen tas ut och återanvändas. Det blir alltid ett visst överskott på jäst. Detta säljs som grisfoder. När ölet har jäst och mognat kyls det.

Lagerkällaren

Lagerkällaren

När jäsningen är helt avslutad flyttas ölet över till lagerkällaren, där temperaturen är runt 0 °C. I lagerkällaren finns 30 tankar med en totalvolym på drygt sju miljoner liter. Ölet filtreras i en filterlinje. Genom att kyla ölet och filtrera det genom ett stavfilter, belagt med kiselgur, blir ölet blankt och hållbart. Ölet kontrolleras och godkänns innan det tappas på flaska, fat eller burk.

Läsktillverkning

Läsktillverkning

Vid läsktillverkningen blandas kolsyrat vatten med fruktextrakt, sockerlag, aromämnen och andra råvaror. Fruktextrakt och aromämnen av högsta kvalitet tillverkas av andra företag enligt noggrann specifikation från oss. På läskberedningen blandas koncentrerad syrup med vatten och kolsyra innan den tappas på PET, Burk eller retur- och engångsglas.

Tappning & stortering

Tappning & stortering

Tappning. I tapphallen finns sju tappkolonner där vi bland annat tappar dryck i retur- och engångsglas, 33 och 50 cl burk på fat, PET och Draught Master. Vår burklinje med störst kapacitet tappar 90 000 burkar per timme.

Sortering. Vi har en sorteringsanläggning som ligger i anslutning till våra tappningshallar för returglas. Returglasen diskas noga innan de återanvänds i tappningen. Carlsberg Sverige säljer öl, läsk och vatten på returglas till framförallt restauranger, caféer och andra så kallade On Trade kunder.

Lager & distrubition

Lager och distribution. Carlsberg Sveriges centrallager i Falkenberg rymmer ca 35 000 pallplatser. Pallhanteringen sker till största delen av 34 automatiska laserstyrda truckar. Manuella truckar används främst för att hantera inkommande gods. Plock av kundspecifik beställning till Systembolag, servicehandel och restauranger sker automatiserat i en s.k. APS (Automated Picking System) kompletterat med viss manuell hantering av udda produkter. APS har kapacitet att plocka knappt 70 000 kolli per dygn. Utlastning samt avlastning av fullgods sker från två bryggor via 30 lastportar där godset lastas av chauffören för vidare transport, antingen via tåg eller lastbil, till 18 distributionsorter från Luleå till Helsingborg. Dagligvaruhandeln hämtar helpallar till sina centrallager där våra efterlängtade drycker i sin tur plockas om till varje enskild butik.

hops.jpg

Biogasanläggningen. Vi renar vårt avloppsvatten internt till cirka 90% i en biogasanläggning. Denna energimängd motsvarar cirka 15% av bryggeriets värmebehov i Falkenberg.