Meny

Carlsberg Sverige avser att förändra sin distribution

Igår, 30 januari 2018, presenterade Carlsberg Sverige ett förslag till en ny strategisk inriktning gällande företagets distribution. Förslaget innebär att Carlsberg Sveriges distribution av dryck planeras att drivas av en extern part. Utgångspunkten är att effektivisera och skapa en flexiblare distribution till kund för att stärka Carlsberg Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta tillväxt.

 Carlsberg Sverige har inlett förhandlingar med de fackliga parterna och presenterat en intention till ny strategisk inriktning som syftar till att skapa en hållbar långsiktig lösning när det gäller service, miljö och kostnad.

 - Vår ambition är att förbättra vår service till kund och förstärka vår hållbarhetsagenda Together Towards Zero. Den föreslagna förändringen planeras att genomföras stegvis, med hänsyn till högsäsonger och i samverkan med medarbetare, partners och kunder, säger Anders Siboni, Customer Supply Chain direktör.

 Förslaget innebär att Carlsberg Sveriges dryckesdistribution till kund planeras att drivas av en extern part. Syftet är att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden genom att erbjuda större flexibilitet i distributionen till kund, effektivisering, tillgång till ett större distributionsnätverk samt miljöfördelar genom färre bilar på vägarna.

 Carlsberg Sverige kommer inte att kunna lämna någon mer detaljerad information förrän förhandlingarna med de fackliga parterna är helt genomförda.