Meny

Carlsberg Sverige överträffar klimatmålet: Minskar koldioxidutsläppen med 34 procent

100 procent förnybar energi i den egna produktionen, mer klimatsmarta förpackningar, mer hållbart odlade råvaror och fler eltransporter. Detta har tillsammans minskat Carlsberg Sveriges relativa koldioxidutsläpp med 34 procent mellan åren 2015 och 2022, visar nya siffror.

34 procent lägre relativa koldioxidutsläpp (per producerad volym).* Det är resultatet av Carlsberg Sveriges satsning på hållbarhet under de senaste åren. Minskningen har skett mellan åren 2015 och 2022 och har skapats genom aktiviteter i samtliga delar av värdekedjan: odling och förädling, bryggeri, förpackning, transporter och kylning.

– Jag är stolt över att vi tillsammans på Carlsberg Sverige gör detta starka resultat och slår våra egna mål. Vi ska minska koldioxidutsläppen inom alla delar av verksamheten och nu har vi ett bra utgångsläge för det fortsatta arbetet att nå bolagets netto NOLL-mål till 2040. Vi har lång väg kvar att gå och det kommer inte att bli lättare. Därför fortsätter vi att driva förändring och genomföra de förbättringar som krävs för att vi ska kunna leverera på klimatmålen, både på kort och lång sikt, säger Peter Hammarstedt, vd Carlsberg Sverige.

Flera satsningar har bidragit
Bakom Carlsberg Sveriges minskade utsläpp står flera olika initiativ och satsningar.

– Vi är ett stort och dedikerat team som arbetar med hållbarhet på Carlsberg Sverige och vi är glada över att arbetet ger resultat. Vi kommer att fortsätta driva på hållbarhetsagendan tillsammans med vår ledningsgrupp, våra kollegor, kunder, partners och branschkollegor. Det här är en match som vi vinner tillsammans, säger Anna Anderberg, hållbarhetschef Carlsberg Sverige.

 • Förnybar energi i dryckesproduktionen
  Carlsberg Sverige var 2017 det första bryggeriet inom Carlsberg-koncernen att använda enbart förnybar energi i den egna dryckesproduktionen, i form av grön certifierad el och biogas, köpt och egenproducerad. Sedan dess har andelen egenproducerad biogas ökat till 18 procent av all gasanvändning. Mellan 2015 och 2022 har de relativa utsläppen av växthusgaser från bryggeriet (dryckesproduktionen) minskat med 64 procent.
 • Hållbart odlad malt och lägre sockerhinnehåll
  Mer hållbart odlad malt till ölbryggningen bidrar positivt. 2023 öppnade ytterligare en silo för ekologisk malt på bryggeriet i Falkenberg. Förflyttningen till sockerfritt och produkter med lägre sockerinnehåll bidrar också. Sockerfria och lågsockrade produkter har ett lägre koldioxidavtryck då utsläppen från odling och bearbetning av sockerbetor försvinner alternativt minskar. Mellan 2015 och 2022 har de relativa utsläppen av växthusgaser från odling och förädling minskat med 41 procent.
 • Hållbara förpackningar
  Carlsberg Sverige har minskat andelen engångsglas i portföljmixen, ökat andelen PET-flaskor och andelen återvunnet material i PET-flaskor. Reducerat förpackningars vikt och ökat andelen materialåtervinningsbara plastförpackningar. Mellan 2015 och 2022 har de relativa utsläppen av växthusgaser från förpackningar minskat med 27 procent.
 • Hållbara transporter
  Satsningen på optimerade rutter och tågtrafik samt förflyttning till elektrifierade transporter har gett resultat. Mellan 2015 och 2022 har de relativa utsläppen av växthusgaser från transport och distribution minskat med 23 procent. Under 2024 kommer samtliga dryckestransporter i södra och västra Sverige att ske med ellastbilar.
 • Energieffektiva kylskåp
  Mer energieffektiva kylskåp och lägre kolintensitet i elnätet (energianvändning hos kunderna) har bidragit till att de relativa utsläppen av växthusgaser från kylning minskat med 12 procent mellan 2015 och 2022.

Carlsberg Sveriges satsning på hållbarhet fortsätter
En majoritet av Carlsberg Sveriges koldioxidutsläpp kommer i dag från förpackningar (57 procent) samt odling och förädling av råvaror (21 procent). Tillsammans utgör områdena en stor del av företagets totala klimatpåverkan och är i fokus för hållbarhetsarbetet framåt.

– Vi har länge arbetat för att ha en mer klimatsmart förpackningsportfölj, bland annat genom en ökad andel återvunnet material i våra förpackningar Vi har ökat andelen klimatsmarta förpackningsslag och tagit bort överflödiga sekundärförpackningar, som inte går att materialåtervinna. Det är ett långsiktigt samarbete som vi driver tillsammans med våra partners över leverantörskedjan och även gemensamt inom branschen. Hållbart odlade råvaror är nästa område där vi behöver göra mer tillsammans med våra partners i värdekedjan, säger Anna Anderberg.

Carlsbergs globala mål är att minska det relativa koldioxidavtrycket med 30 procent mellan 2015 och 2030 och att nå Netto NOLL till 2040. Globalt har Carlsberg-koncernen minskat de relativa koldioxidutsläppen över värdekedjan med 16 procent 2015-2022 (per producerad volym) och Carlsberg Sverige är en av de marknader som har bidragit.

Läs mer om Carlsberg Sveriges hållbarhetsagenda: Vårt hållbarhetsprogram (carlsbergsverige.se).

*2022, Carlsberg Sveriges relativa koldioxidutsläpp har minskat med 34 % vs 2015, (per producerad volym, kgCO2e/hl). Scope 1, 2 och 3. Klimatberäkning gjord av Carbon Trust på uppdrag av Carlsberg-koncernen. 2022, Carlsberg Sveriges absoluta koldioxidutsläpp har minskat med 18 % vs 2015. Totala utsläpp från Carlsberg Sveriges egenproducerade volym 2022: 107 000 ton CO2e vilket motsvarar 41 000 bilar. (Bil som körs på fossilt bränsle inom EU, med utsläpp på 130 g CO2/km (Länk) som kör 20 000 km/år = 2,6 ton CO2/år per bil).

 

För mer information, kontakta:
Casper Danielsson, Corporate Affairs Director, Carlsberg Sverige
Tel: 070-305 47 33
E-mail: [email protected]