Meny

Carlsberg Sverige tillsätter hållbarhetschef

Carlsberg Sverige fortsätter satsningen inom hållbarhet och tillsätter Anna Anderberg som hållbarhetschef. Den nyinrättade rollen har 100 procent fokus på att nå Carlsberg Sveriges hållbarhetsmål inom ramen för företagets globala hållbarhetprogram Together Towards Zero.

Anna Anderberg tillträdde tjänsten som hållbarhetschef den 1 mars. Hon har en lång bakgrund inom Carlsberg Sverige och har tidigare haft ett delat ansvar för internkommunikation och hållbarhet.

Annas nya roll innebär att hon från och med nu kan koncentrera sig helt på hållbarhetsfrågorna.

– Det känns verkligen jättebra att kunna ha fullt fokus på hållbarhet och är en tydlig signal om att det är ett prioriterat område på Carlsberg Sverige. Vi har en ambitiös hållbarhetsagenda, med flera utvecklingsprojekt på gång, inte minst inom förpackningsområdet. Några av projekten som drivs just nu är att öka andelen återvunnet material i PET-flaskor samt att konvertera plasten i flerpack till 100 procent återvunnen plast.  Och det finns  mycket mer att göra, vi drivs av vår ambition Together Towards Zero och vill leverera på våra ambitiösa hållbarhetsmål, säger Anna Anderberg.

Hållbarhetsfrågor har sedan länge legat högt upp på Carlsberg Sveriges agenda och år 2017 blev bryggeriet i Falkenberg det första stora bryggeriet i Sverige med noll koldioxidutsläpp från sin energiförbrukning.

Samma år lanserade Carlsberg det globala hållbarhetsprogrammet Together Towards Zero som består av fyra ambitionsområden: Noll Koldioxidavtryck, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig konsumtion och Noll Olyckskultur. Var och en av dessa ambitioner är underbyggd med  mätbara delmål för åren 2022 och 2030 i linje med Agenda 2030.

Mer information om Together Towards Zero:
http://www.okorkat.se/together-towards-zero/var-hallbarhetsstrategi/

För mer information, vänligen kontakta:
Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige,
Tel: 070-483 05 48,
E-post: [email protected]

Anna Anderberg, Hållbarhetschef Carlsberg Sverige
Tel: 073-391 62 62,
E-post: [email protected]